Stiltegebieden Flevoland

Flevoland
  • Horsterwold
    Een groot bosgebied met in het midden een open gebied met waterpartijen en grasland (de ‘Stille Kern’).
  • Roggebotzand
    Een groot en aaneengesloten complex van loof- en naaldbos. Het gebied is aangelegd op een voormalige zandbank.
  • Kuinderbos
    Een gemengd bos, omgeven door akkers en grasland. Het bos is goed ontsloten door een vrij dicht padenstelsel voor wandelaars, fietsers en ruiters.