Stiltegebieden Noord-Holland

Noord-Holland
 • De Slufter
  Stiltegebied De Slufter overlapt voor een gedeelte met nationaal park De duinen van Texel. De natuur op Texel is onderdeel van het NNN en herbergt vele bijzondere vogels amfibieën en zoogdieren.
 • Texel-Oost
  Het stiltegebied Texel-Oost is een gebied met rustieke dorpjes waar mensen wonen en werken. Naast mogelijkheden voor wandelen, fietsen en andere natuurgerichte recreatie buiten de dorpskernen, zijn in dit gebied bijvoorbeeld ook een café, een activiteitenboerderij en kleine winkels te vinden.
 • Waddenzeegebied
  De Waddenzee is een beschermd natuurgebied, werelderfgoed en wordt beschermd onder meerdere regimes. Het stiltegebiedenregime van Noord-Holland is er hier slechts één van.
 • Texel-West
  Stiltegebied Texel-West overlapt voor een gedeelte met het nationaal park Duinen van Texel. Bekijken, ervaren en genieten van het gebied is dan ook het uitgangspunt van het nationaal park.
 • Hooge Berg
  De Hooge Berg of Hoge Berg is met ruim 15 meter boven NAP het hoogste punt van het eiland Texel. De Hooge Berg is een stille locatie en uitzichtpunt. Het enige Nederlandse insectenreservaat, De Zandkuil, is in dit gebied gelegen.
 • Wieringen-Noord
  Het stiltegebied Wieringen-Noord ligt ten zuiden van het Amstelmeerkanaal. Het merendeel van het gebied wordt gekenmerkt door de openheid en het agrarisch landgebruik.
 • Wieringen-Zuid
  Stiltegebied Wieringen-Zuid ligt op de zuidkant het voormalige eiland Wieringen en wordt gekenmerkt door landbouwgronden met historische boerderijen.
 • Robbenoordbosch
  Het stiltegebied Robbenoordbosch beslaat naast het Robbenoordbosch ook het Dijksgatbos en de tussengelegen weilanden. Het bos is midden 20e eeuw aangeplant omdat de grond op deze locatie te nat bleek voor landbouw. Het Robbenoordbosch staat bekend om zijn paddenstoelen.
 • Polder Waard-Nieuwland
  De Polder Waard-Nieuwland is een polder die in 1846 werd aangelegd bij Wieringen. In de polder staan verschillende boerderijen.
 • Amstelmeer
  Het Amstelmeer is gelegen in de kop van Noord-Holland tegen de Amsteldiepdijk. Het meer zelf is zoet en erg in trek bij wind- en kitesurfers. De riet- en graslanden van 'de verzakking' langs de zeedijk, zijn zilt. Het meer is onder andere van belang voor ganzen en smienten.
 • Het Zwanenwater
  Het Zwanenwater is een natuurgebied in de duinrand van de gemeente Schagen vlakbij Callantsoog. Het bevat de grootste natuurlijke duinmeren van Europa en is een thuis voor vele soorten vogels en andere dieren.
 • Petten
  Stiltegebied Petten beslaat een deel van het weidegebied in de Harger- en Pettemerpolder. Achter de Hondbossche zeewering is hier een zilt weidegebied ontstaan met een structuur die al terug gaat tot de middeleeuwen. De zeldzame zilte condities hebben geresulteerd in bijzondere planten.
 • Het Grootslag-Oost
  Stiltegebied Het Grootslag-Oost is in het verleden aangewezen als stiltegebied vanwege de functie van natuurreservaat. De bescherming van de vele pleisterende vogelsoorten in het gebied stond daarbij centraal.
 • De Weere
  De Weere is een stiltegebied in de kop van Noord- Holland. De cultuurhistorische waarde van het West-Friese landschap, zoals de traditionele lintdorpen, in combinatie met de rust van het buitengebied, vormen de grootste aantrekkingskracht van het gebied.
 • Schoorlse Duinen
  Stiltegebied de Schoorlse duinen is het breedste duingebied van Nederland en heeft de hoogste toppen en dalen. Het gebied is rijk aan natuur en het hele jaar toegankelijk voor voetgangers.
 • Het Grootslag-West
  Stiltegebied het Grootslag-West is in het verleden aangewezen als stiltegebied vanwege de status van natuurreservaat en de daarbij horende vele pleisterende vogelsoorten in het gebied. In het moerasgebied wordt veel gevaren.
 • Weidegebied Venhuizen en polder De Drieban
  Dit stiltegebied bestaat uit een serie polders rond Venhuizen die samen een uitgebreid weidegebied vormen. Het is een broed- en trekplaats voor vele vogelsoorten. Er zijn enkele kampeergelegenheden in het gebied.
 • Bergermeer e.o.
  Stiltegebied Bergermeer is het enige stiltegebied in de gemeente Bergen dat bestaat uit polders in plaats van duinlandschap. Kanovaren of fietsen zijn uitstekende opties om dit gebied te verkennen. De polders zijn in agrarisch gebruik en bieden ook plek aan weidevogels.
 • Duingebied Bergen- Egmond
  Stiltegebied Duingebied Bergen-Egmond maakt deel uit van het Noordhollands Duinreservaat. Voor het hele reservaat geld dat er goede recreatiemogelijkheden zijn in de vorm van wandelen, fietsen en paardrijden. Ook worden er excursies georganiseerd.
 • De Wogmeer
  Het dichtbij Heerhugowaard gelegen stiltegebied Wogmeer is een agrarisch gebied en is belangrijk voor weide- en trekvogels. De dijk rondom de polder Wogmeer vormt een wandelpad, dat ook dwars door het stiltegebied loopt.
 • Schermerhorn en Mijzen
  Stiltegebied Schermerhorn en Mijzen wordt gekenmerkt door de vele waterwegen en slootjes die de voormalige droogmakerij doorkruisen. De grond wordt voornamelijk benut voor veeteelt.
 • Duingebied Egmond- Binnen
  Stiltegebied Duingebied Egmond-Binnen maakt deel uit van het Noordhollands Duinreservaat. Het gebied is rijk aan vele planten- en dierensoorten, kenmerkend voor het duinlandschap. Egmond-Binnen kent ook enkele kampeervoorzieningen.
 • Eilandspolder
  Stiltegebied Eilandspolder bestaat uit een oostelijk en een westelijk gedeelte. Het oostelijk deel wordt gekenmerkt door vele slootjes en kreken die het voor veeteelt gebruikte landschap doorkruisen. Het westelijk deel is iets meer open.
 • IJsselmeerkust Zeevang
  Het gebied kan worden gekarakteriseerd als een vlak, open en waterrijk veenweidelandschap. In deze rol is het een thuis voor vele (zeldzame) weidevogels.
 • Duingebied Castricum
  Stiltegebied Duingebied Castricum maakt deel uit van het Noordhollands Duinreservaat. Voor het hele reservaat geldt dat er goede recreatiemogelijkheden zijn in de vorm van wandelen, fietsen en paardrijden. Ook worden er excursies georganiseerd.
 • Starnmeerpolder
  De Starnmeerpolder is agrarisch gebied en niet beschermd als natuurgebied. Het groene karakter van de oude droogmakerij en de aanwezige weidevogels hebben gezorgd voor het rustige karakter dat de polder de status van stiltegebied opgeleverd heeft.
 • Polder Wormer, Jisp en Neck
  Het stiltegebied is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa; een plaats voor vele water- en weidevogels in combinatie met agrarisch gebruik.
 • Polder Ilperveld
  Stiltegebied Ilperveld valt onder beheer van Landschap Noord-Holland. Rust en stilte worden actief uitgedragen door Landschap Noord-Holland: "De honderden eilandjes, sloten, plassen, rietkragen en door koeien en schapen begraasde weilandjes geven het gevoel even terug te gaan in de tijd. Hier kunt u nog stilte en ruimte ervaren."
 • Varkensland en Broekpolders
  Het Varkensland en de Broekpolders zijn natte veenweidelandschappen, beschermd als onderdeel van een Natura 2000-gebied en het NNN.
 • Kennemerduinen
  Stiltegebied Kennemerduinen valt samen met een gedeelte van het nationaal park Zuid-Kennemerland. Als bezoekers het gebied verkennen hebben ze de kans om grote grazers als Konikspaarden en Schotse hooglanders te zien, die zijn uitgezet in het kader van natuurlijk (gras)beheer.
 • Ransdorp, Holysloot
  Grotendeels onderdeel uitmakend van Amsterdam-Noord, is dit stiltegebied een populaire locatie voor fiets- en wandelrecreatie. De oude dorpskernen en het open rustige karakter van het landelijk gebied maken het tot een cultuurhistorische publiekstrekker.
 • Amsterdamse Waterleidingduinen
  De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn naast een natuurgebied (Natura 2000) ook de winplaats voor het drinkwater van Amsterdam. Het duingebied is rijk aan bossen, struiken en herten. Dichter op het strand is het landschap zanderig met helmgras.
 • Eemmeer
  Het Eemmeer is aangewezen als stiltegebied vanwege de status als Rijksnatuurmonument en ter ondersteuning van het aanliggende stiltegebied in Eemland van de provincie Utrecht. Het gebied kent een drassige weidestructuur op land, maar bestaat grotendeels uit water.
 • Vechtplassen en –polders
  De structuur van het gebied Vechtplassen en -polders is ontstaan door vervening; het afgraven van de oude veenlagen voor het winnen van turf. Het resultaat is een gebied vol kleine en grote plassen met polders en legdijken (stroken waar turf werd gedroogd) er tussenin.
 • Polder De Ronde Hoep
  Stiltegebied De Ronde Hoep bestaat uit open agrarisch weidegebied vlakbij Amsterdam. Polder De Ronde Hoep wordt gekenmerkt door zijn open vlakke landschap met traditionele verkaveling in spinnenwebstructuur. De sloten zijn een geliefde plek voor vele soorten vogels.
 • Bovenkerkerpolder
  Stiltegebied Bovenkerkerpolder bestaat uit open agrarisch weiland gebied vlakbij Amsterdam. De Bovenkerkerpolder was oorspronkelijk een veenafgraving die resulteerde in een meer. Dit meer is vervolgens weer drooggelegd ter bescherming van Amstelveen.
 • De Wijde Blik
  De Wijde Blik is de grootste en diepste van de Vechtplassen; het resultaat van zandwinning die hier heeft plaatsgevonden. De nadruk bij de plas ligt op waterrecreatie. Boot- en kanoverhuur maakt het mogelijk om de natuur vanaf het water te beleven.
 • Loenderveensche Plas
  De Loenderveensche Plas staat onder beheer van Waternet. Een gedeelte van de plas is afgeschermd en wordt gebruikt voor drinkwaterwinning. Het overige gedeelte is natuurgebied en niet open voor publiek, behalve tijdens excursies georganiseerd door Waternet.
 • Breukeleveensche of Stille Plas
  De Breukeleveensche Plas wordt vaak geschaard onder de Loosdrechtse plassen. Het gebied is een thuis voor een kolonie purperreigers en andere watervogelsoorten. Op invasies van schaatsers in koude winters na, is het een plas waar weinig waterrecreatie plaatsvindt, waardoor de rust intact blijft.